Bedava xx caml sohbet

by  |  04-Jul-2019 10:00

Bedava xx caml sohbet-23

Bir bülbül, uçtu gitti buradan; gene geri geldi; hem de bu mânâları avlanmak için do- ğanlastı da geldi.

222 — 223 116 7ü'n - Nün hikâyesine dönüş 223 — 224 116 t?

331 — 332 170 Hikâye 332 - 331 171 Pcygaınber'ln, o adnmın hastalığının sebebini bil- mesi 334 _ 340 172 Şerh atı _ 348.

) 182 Peygamber'tn, hastaya öğüt vermesi hikayesinin bi- timi S99 — 3C7 184 Peygamber'in, o hastaya dal tıelîetmesi 367 — 371 188 Ser!

You can even connect to more than one woman during the call if you wish!

Community Discussion