Talumpati ni dating pangulong corazon aquino

by  |  12-Jun-2019 01:37

Noon pong nakaupo sila doon, nilabag nila ang Memorandum Order 20, na pinirmahan noon pang Hunyo 2001.Inatupag po nila ang sariling interes na nagdulot ng pinsala sa interes ng taumbayan: nakakuha sila ng kung anu-anong mga bonus at allowance.Muling Maging Dakila Ferdinand Marcos Sa araw na ito, animnapu't siyam na taon na ang nakalipas, namatay ang isang batang bayani at propeta ng ating lipi sa kanyang minamahal na lupain.

Kundi dahil sa mga tapat na nagmamahal sa bansa tulad nina Justice Florentino Feliciano at Justice Meilou Sereno, baka wala na ring pinatunguhan ang kasong ito.

Sila po ang mga tunay na bida sa kaso, ngunit death threats pa po ang ibinayad sa kanila. Ngayon pong alam nilang suportado sila ng mga kapwa nilang nasa tuwid na landas, naresolba na po nila ang kontrata.

Ang natamasa po natin ngayong unang isandaang araw ng ating panunungkulan: Mayroon na po kayong gobyernong hindi kayo binabalewala o inaapi. Tumatatag ang ating ekonomiya, at dahil dito, lumalago ang kaban ng ating bayan. Halimbawa po ang mga itinalagang opisyal sa mga GOCC.

Ang lahat ng inani at aanihin pa natin mula sa pinatibay na ekonomiya ng ating bansa, ibinabalik naman natin sa taumbayan upang tuluyan na tayong makaahon sa kahirapan. Naroon po dapat sila para pangalagaan ang interes ng taumbayan.

Una vez más, por favor mantenga su identidad en secreto Haga clic en el botón "Continuar" para buscar con su código postal.

Community Discussion